Šī gada 24. novembrī Maltas vidusskolā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika radošo darbnīcu cikla “Četras stihijas: gaiss, ūdens, zeme, uguns” pirmā darbnīca “Ūdens”.

 

3. klases skolēniem tika dota iespēja uzzināt par ūdens un neūdens šķīdumiem, ūdens stāvokļiem vidē, ūdens atšķirīgo ķīmisko sastāvu. Skolēni piedalījās praktiskajā nodarbībā - marmorēšana. Šī tehnika ir zīmējumi uz ūdens virsmas. Zīmējums tiek veidots ar krāsām, kuras neizšķīst ūdenī, bet paliek uz ūdens virsmas. Krāsas nesaplūst savā starpā un veido neatkārtojamus ornamentus.

6. un 7. klases skolēniem bija iespēja uzzināt par fizikālajām un ķīmiskajām pārvērtībām ūdens vidē, novērot eksperimentus, kas rada izpratni par ūdens mineralizācijas pakāpi, ūdens torņa darbības principiem, ūdens sadalīšanu elektrības ietekmē.

Radošās darbnīcas vadīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasniedzēji un studenti, piedalījās 150 skolēni no dažādām pamatskolas klasēm.

 

>FOTOGALERIJA<

Maltas vidusskolas direktora vietniece

Larisa Borisova

Dalies: