Mūsu skola no oktobra līdz decembrim realizēja kopā ar biedrību “Sabiedrība par atklātību – Delna” līdzdalīgās budžetēšanas pilotprojektu.

PROJEKTA MĒRĶIS: Iesaistot Latvijas skolu skolēnus, palielināt viņu izpratni par to, kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā un budžeta veidošanā savās skolās un pašvaldībās, kā uzraudzīt tā izpildi un pieprasīt atklātību.

Skolēni paši varēja ierosināt idejas un lemt par noteiktu skolas budžeta daļas izlietojumu.

Skolā tika iesniegtas 11 idejas. Balsošanā piedalījās 7.-12. klašu skolēni.

Balsošanas rezultāti:

Zaļās klases ierīkošana (āra klase) - 437 balsis

Vestibila labiekārtošana (1. korpuss 2. stāvs) – 417 balsis

Sajūtu jeb sensorās dabas takas izveide – 411 balsis

Atjaunot mini piču (mazais futbola laukums) – 406 balsis

Atraktīvā stūrīša ierīkošana – 393 balsis

Vestibila labiekārtošana (1.korpuss 1. stāvs) – 330 balsis

Trenažieru zāles labiekārtošana – 299 balsis

Āra trenažieru ierīkošana – 252 balsis

Vestibila labiekārtošana 2. korpusā – 224 balsis

Banneri gaiteņos “Skolas vēsture laika griežos” uzstādīšana – 188 balsis

Skolas eglītes Ziemassvētkos – 141 balss

Paldies visiem skolēniem par ideju izvirzīšanu un balsošanu!

1 (1)1 (1)1 (2)1 (3)1 (4)1 (5)1 (6)1 (7)1 (8)

Prezentācija - tikšanās ar skolām

Skolas direktore Vinera Dimpere