2018. gadā Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola pirmo reizi rīkoja vizuālās mākslas konkursu “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”,  atzīmējot mākslinieka 130 gadu jubileju. Šogad konkurss notika jau trešo reizi, sekmējot  mākslas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņu radošās domāšanas attīstību un pulcējot pārsteidzoši lielu interesentu skaitu.

Šoreiz izsludinātajā konkursā jaunie mākslinieki radīja darbus, kas veltīti tēmai "Lauku sadzīves aina". Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par tēlotāja mākslas žanru, rosināt interesi par sadzīves ainu kā mākslas žanru. Radīt mākslas darbu, kurā attēlota sadzīves aina laukos.

Šogad konkursam tika iesūtīti  darbi no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

Arī Maltas vidusskolas skolēni aktīvi gatavojās vizuālās mākslas konkursam - zīmēja, gleznoja un savos darbos attēloja dažādas ainas no lauku dzīves.

Pēc konkursa žūrijas vērtējuma Maltas vidusskolas skolēni: Marija Bebriša,  Ksenija Bondare, Sofija Izotova, Viktorija Kononova, Valērija Fjodorova (skolotāja Antoņina Vasiļjeva), Māra Kancāne (skolotāja Vita Kāpostiņa - Tuče) kļuva par konkursa laureātiem.

Sveicam un vēlam panākumus arī turpmāk!

Vizuālās mākslas skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče