Mūsu laiks ir tik īss,

Mūža vēji šalc apkārt un pāri.

Kas lai zina to brīdi,

Kad atskanēs likteņa balss…

2021. gada 4. janvārī pēc smagas slimības 55 gadu vecumā mūžībā aizgāja Maltas vidusskolas ilggadējā krievu valodas un literatūras skolotāja Nataļja Rumjanceva.

Darba gaitas  viņa uzsāka 1983.gadā Maltas internātskolā, strādājot par bibliotekāri, turpmāk – par krievu valodas un literatūras skolotāju Maltas 2.vidusskolā.

Skolotājai Nataļjai dzīvē svarīgākais bija viņas darbs.  Strādājot, viņa turpināja mācības un ieguva augstāko izglītību un maģistra grādu.

Daudzus gadus bija skolas arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētāja.

Nataļja bija  taisnīga un prasīga klases audzinātāja saviem audzēkņiem.

Mēs paturēsim viņu gaišā piemiņā, atcerēsimies viņas iekšējo gaišumu, sirsnību un laipnību, milzīgo, neizsīkstošo enerģiju.

Atsaucīga, iejūtīga, apņēmīga, darbīga, sabiedriska, dzīvespriecīga – tādu Nataļju Rumjancevu atcerēsies viņas skolēni un kolēģi.

Sakām ardievas un skumstam, mūžības ceļā pavadot…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem.

Maltas vidusskolas kolektīvs