Pavasara vēju sērā dziesma šī gada 16. martā mūžības ceļos aizsaukusi

Maltas vidusskolas pensionēto skolotāju Donatu Kondrovu.

…Es būšu tai dziesmā, ko pavardi atsauc,

Tai dzērvju kāsī, kas mājup pošas…

(22.07.1932. – 16.03.2023.)

Savu garo darba mūžu skolotājs Donats Kondrovs ir veltījis izglītības darbam.

Maltas vidusskolā savus audzēkņus viņš ievadīja matemātikas, fizikas un astronomijas zināšanu pasaulē.

Donats Kondrovs - dambretes kluba "Malta" dibinātājs, ilggadējs kluba prezidents, treneris un metodiķis, Latvijas skolotāju čempions dambretē.

Cilvēks, kas strādāja ar sajūsmu, pacilātību un iedvesmu…

Vienmēr atbildīgs, precīzs, ar plašām zināšanām apveltīts cilvēks. Tāds viņš paliks savu audzēkņu un kolēģu atmiņās, atstājot aiz sevis bagātīgu un piepildītu dzīves gājumu.

Paldies Tev, Skolotāj!

Sakām ardievas un skumstam, mūžības ceļā pavadot…

Visdziļākā līdzjūtība skolotāja Donata Kondrova ģimenei.

Maltas vidusskolas kolektīvs

Dalies: