Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicināja Latvijas skolu pašpārvaldes līdz 2024.gada 31.janvārim pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”. Izvērtējot 216 anketas, Maltas vidusskolas komanda bija izvēlēta mācībām, kuras notika 02.04.- 04.04. viesu namā “Zaļā sala” (Rēzeknes novads, Griškānu pag., Litavnieki).

Iniciatīvā “Kontakts” tika aicināti  pieteikties vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas, kas sastāv no trīs 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja, jaunatnes darbinieka vai cita mentora. Mūsu skolu pārstāvēja aktīvi un atbildīgi skolēni: Viktors Šemeņevs, Adriana Poplavska, Raivis Madēlans, bet kā atbalsta persona līdzi devās skolotāja Olga Lavrenova.

Apmācības norisinājās  mājīgajā  viesu namā “Zaļā sala” prasmīgo lektoru Kristīnas Kastronovo un Sergeja Andrejeva vadībā. Visas aktivitātes bija noderīgas, interesantas, aizraujošas un vērtīgas ar aktīvu dalībnieku līdzdarbošanos.

Trīs dienu laikā tika pārrunātas dažādas problēmas, meklēti risinājumi par līdzdalību un iekļaušanu, tika sākts rakstīts projekta pieteikums. Pasākuma laikā, topot projekta melnrakstam, radās daudz mērķtiecīgu ideju, kuras ir iespējams realizēt nākamajā mācību gadā.

Pēc  mācībām par līdzdalību un iniciatīvu projektu rakstīšanu mūsu skolai ir iespēja piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai 1200 EUR apmērā, lai stiprinātu pašpārvalžu attīstību, sekmētu izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairotu visu izglītojamo labbūtību skolā.

Kopumā apmācību laikā mūsu komanda ne tikai ieguva jaunas un nenovērtējamas zināšanas, kas noderēs nākotnes projektos un karjeras veidošanā, bet arī iepazina tuvāk jaunus domubiedrus no Atašienes pamatskolas, Stacijas pamatskolas, Jersikas pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas un MIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”.

Paldies uzņēmīgajiem jauniešiem par lieliskās iespējas izmantošanu! Paldies organizatoriem! Paldies viesu nama “Zaļā sala’’ darbiniekiem par izrādīto viesmīlību!

Skolotāja Olga Lavrenova

1 kontakts2 kontakts3 kontakts4 kontakts5 kontakts6 kontakts7 kontakts8 kontakts

Dalies: