Gandrīz divu gadu garumā Maltas vidusskola iesaistījās projektā INTEGRa (Network of technology INTEGRAtionists in pupils informal education). Projekta mērķis ir izveidot interešu izglītības skolotāju speciālistu tīklu, atjaunot un dažādot esošo interešu izglītības pulciņu piedāvājumu, liekot uzsvaru uz tehnoloģiju integrēšanu darbā ar dažādiem skolēniem, arī ar īpašām vajadzībām.

Projektā bija iesaistītas četras valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija un Slovēnija. Projekta ietvaros skolēni un skolotāji brauca apmaiņas vizītēs uz projekta dalībvalstīm, kur skolēni varēja darboties dažādās meistarklasēs, bet skolotāji mācīties integrēt robotiku un tehnoloģijas ne tikai fizikā vai matemātikā, bet arī jebkurā citā priekšmetā.

Šī gada rudenī projekta aktivitātes notika Latvijā. No 3. līdz 7. oktobrim Maltas vidusskola uzņēma projekta dalībniekus no Igaunijas, Lietuvas un Slovēnijas. Maltas vidusskolas skolēni ar skolotāju atbalstu organizēja tehnoloģiju nodarbības, dalībnieku saliedēšanas un atklāšanas pasākumus. Skolēniem bija iespēja iejusties skolotāja lomā, vadot tehnoloģiju nodarbības, kurās dalībnieki darbojās ar ozobotiem, lego robotiem, kā arī darboties rotkalšanas un ziepju veidošanas darbnīcās.

Oktobra pieredzes apmaiņas vizītes laikā notika aktivitātes gan Maltas vidusskolā, gan Lūznavas muižā, gan “Zeimuļs”, gan Kroma kalnā, kā arī projekta dalībnieki devās uz Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, kur piedalījās tehnoloģiju meistarklasēs, darbojās ar microbit robotiem, konstruktoriem, 3D skeneriem utt. 

Projekta laikā iesaistītie skolēni un skolotāji guva nenovērtējamu pieredzi darbā ar tehnoloģijām, varēja pilnveidot savas svešvalodas zināšanas un apmeklēt  projekta dalībvalstis, kā arī nodibināt vērtīgus kontaktus. 

Pasākumi notika projekta “Tehnoloģiju integrēšanas specialistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītība” Nr.2020-1-LV01-KA201-077496 ietvaros.    

Sagatavoja: Ksenija Orlova, Jolanta Kotebo, Olga Lavrenova

Dalies: