2020.g. maijā tika organizēts internacionālais jauniešu rakstīšanas konkurss, kuru organizēja Vācijas izdevniecība ‘Aufbau Verlag’ sadarbībā ar grāmatnīcu ‘Thalia’ un avīzi ‘Tagesspiegel’. Šo organizāciju cieša sadarbība notiek jau vairākus gadus. Kopš 2016.g. viņi aicina jauniešus izteikt savas domas, organizējot rakstīšanas konkursus “Ein Planet, viele Welten” (2016), “Du, ich – wir sind Europa” (2017), “Eine Welt für dich und mich” (2018) un “Freunde ohne Grenzen – Friends without frontiers” (2019).

 

Šoreiz konkursa tēma bija “ICH HABE EINEN TRAUM – I HAVE A DREAM”. Bērni un jaunieši no visas pasaules varēja rakstīt angļu vai vācu valodās, prozā vai dzejā par saviem sapņiem un cerībām, par nākotni vai bailēm. Visi darbi tika dalīti trīs vecumgrupās: līdz 10 gadiem, no 11 līdz 14 un no 15 līdz 19 gadiem. Kopumā tika atlasīti vairāk nekā 1000 darbi, kuri savukārt tika publicēti e-grāmatā. Saite uz e-grāmatu

Mūsu skolu šajā konkursā pārstāvēja 8.a klases skolniece Agate Gžibovska. Viņas dzejolis tika atlasīts un vēlāk publicēts e-grāmatā vecumgrupā 11-14 g. Darbu koordinēja un vadīja angļu un vācu valodu skolotāja I. Mironova. Prieks, ka pirmais solis ir sperts, gūti arī panākumi. Ceram, ka nākotnē dalība līdzīgos konkursos turpināsies un tajos piedalīsies vairāk skolēnu.