Katrai paaudzei ir savi uzdevumi. Kultūras jomā – apzināt, izpētīt un saglabāt priekšteču gara pērles. Bez vēstures nav nākotnes, tāpēc ir svarīgi zināt un godāt savas nācijas personības.

Viens no tādiem Latvijas 20. gadsimta kultūrā bija Ģederts Eliass – spožs gleznotājs, mākslas vēstures pētnieks, spēcīga personība, kuras mākslas mantojums apliecina piederību augstākajām Eiropas kultūras kvalitātēm.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola rīkoja jau ceturto novadnieka latviešu mākslinieka Ģ. Eliasa daudzpusīgajiem mākslas stiliem un žanriem veltīto vizuālās mākslas konkursu.

Šī gada konkursa mērķis- veicināt bērnu un jauniešu izpratni par tēlotājas mākslas žanru, rosināt interesi par pilsētas ainavu kā mākslas žanru. Radīt mākslas darbu, kurā attēlota pilsētas ainava.

Konkursā piedalījās 1224 darbi no 107 skolām no Latvijas, Lietuvas un Polijas četrās darbu tehnikās un četrās vecumu grupās.

Maltas vidusskolas skolnieces Soņa Kozlovska 1.b klase, skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče, un Elīna Oļševska 6.b klase, skolotāja Antoņina Vasiļjeva,  kļuva par konkursa laureātēm. Soņa ieguva Ģ. Eliasa muzeja simpātiju balvu, Elīna - SIA “Kanclers” simpātiju balvu.

Liels prieks par meiteņu sniegumu! Veiksmi arī turpmāk!

Vairāk info, visu laureātu saraksts, info par izstādi -> http://www.jnmms.lv

Vizuālās mākslas skolotāja Vita Kāpostiņa-Tuče

SoņaElīna

Dalies: