Latgales plānošanas reģions aicina vietējos bērnus, tostarp remigrantu un repatriantu bērnus, kā arī potenciālos  remigrantus, kas dzīvo ārpus Latvijas, diasporas locekļus, latviešu skoliņu audzēkņus piedalīties radošajā konkursā bērniem “Esi vesels – ej dabā!”.

Konkursa mērķis ir veicināt ģimeņu kopā būšanu ar bērniem un, ar pavisam vienkāršiem darbiņiem, darbošanos kopā, mācīt bērniem izprast dabas procesus – sajust, ieraudzīt un iepazīt dzīvo dabu, attīstīt sīko un lielo motoriku, un apgūt citas vērtīgas un cieņpilnas prasmes, veidojot izpratni par lietderīgu brīvā laika pavadīšanu dabā un pozitīva noskaņojuma saglabāšanu, pavadot Covid-19 ierobežojumu laiku ģimenē.

Bērni tiek aicināti, izmantojot dažāda veida uzskates līdzekļus (nofilmējot nelielu video – līdz 3 minūtēm, nobildējot fotogrāfiju vai citos radošajos darbos – zīmējums, gleznojums, aplikācija, utt.) atainot, kā tiek pavadīts brīvais laiks.

Radošajos darbos ir jāatspoguļo, kā iespējams pavadīt brīvo laiku, ejot dabā un veicot labus darbus apkārtējās vides, ģimenes vai sabiedrības labā, kā arī ir jāataino, kādas interesantas nodarbes var īstenot labo darbu veikšanas laikā.

Radošie darbi līdz 02.06.2021. (ieskaitot) jāiesūta uz e-pastu: .

Visi iesūtītie darbi tiks izvietoti sociālā tīkla Facebook lapā “Es atgriežos Latgalē” un līdz 10.06.2021. tiks nodoti publiskajai balsošanai. Konkursa rezultātu paziņošana notiks 2021. gada 11. jūnijā.

Aktivitāte tiek īstenota VARAM prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)” ietvaros.

Konkursa nolikums

Papildu informācija:

Astrīda Leščinska

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore

Tālr.+371 20349136

e-pasts: