augsha pan

19. decembrī mēs, Maltas vidusskolas skolēni un skolotāji, apmeklējām Maltas veselības un sociālās aprūpes centru, lai ar kopīgu sadziedāšanos un sarūpētajām dāvanām Ziemassvētkos un Jaunajā gadā iepriecinātu 44 šī nama iemītniekus.

Tas nekas, ka pietrūka sniega balto kupenu, ka visapkārt nebij` tik balts… mēs nācām ar baltām domām, mūsu sirds siltumu un ļāvām labiem darbiem notikt…
Mēs kopā uzdziedājām senās un ne tik senās dziesmas. Centāmies uzburt īstu svētku noskaņu šajās mājās…

Ļoti cien. skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji!
Vissirsnīgākais Paldies par Jūsu sirds siltumu, iejūtību, labestību...

Vissirsnīgākais Paldies par dāvaniņām, kuras Jūs sarūpējāt...

Īpašs paldies skolotājai Ritai Siņavskai, kura ar saviem audzēkņiem sacepa mājas cepumus. Paldies skolēniem Līgai, Elīzai, Beatrisei, Karīnai, Simonai, Beatei, Jekaterinai Karīnai, Elīnai, Dagnei, Indrai, Viktorijai, Anastasijai, Elīnai, Sindijai Guntrai, Armandam un Pēterim, kuri pasniedza sarūpētās dāvanas.

Mēs visi kopā spējām iepriecināt Maltas veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekus, cilvēkus, kas dzīvo mums līdzās...

Direkt.vietn.audzināšanas jomā: Lija Kļaviņa – Lozda

LabdaribasAkcija 01LabdaribasAkcija 02LabdaribasAkcija 03LabdaribasAkcija 04LabdaribasAkcija 05LabdaribasAkcija 06LabdaribasAkcija 07

Dalies: