img 0017>Skatīt fotogaleriju<

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7.-12. klašu skolēniem 22.februārī bija iespēja apmeklēt karjeras atbalsta pasākumu “Karjeras laboratorija”.

Divu nodarbības gaitā skolēni izzināja, kuras profesijas atbilst dabaszinātņu jomai, noskaidrojot, kur tās var apgūt, kam pievērst uzmanību, mācoties skolā fiziku, ķīmiju, dabaszinības u.c. mācību priekšmetus un kur šo profesiju pārstāvjiem ir iespējams strādāt.

Skolēni, piedaloties praktisko darbnīcu eksperimentu veikšanā, uzzināja, kur dabaszinātņu jomā apgūto izmanto ikdienā, kā arī rūpniecībā, medicīnā, pārtikas ražošanā un dažādos uzņēmumos. Interaktīvā nodarbībā vadītāji kopā ar dalībniekiem veica eksperimentus un zinātniskus trikus, ļaujot skolēniem zinātni ieraudzīt pavisam jaunā gaismā un saprast, ka tam, ko es šobrīd mācos skolā ir saistība ar iespējamo nākotnes profesiju. Nodarbības noslēgumā skolēniem tika akcentēts, ka fizika, ķīmija un dabaszinības nav tikai mācību priekšmeti, bet ka šīs zinātņu nozares un profesijas, kuras ar tām saistītas, nākotnē var kļūt par tavu nodarbošanos. Tika nodrošināta atgriezeniskās saite- pasākuma laikā skolēni aizpildīja darba lapas par profesijām un mācību iespējām.

Pedagoģe-karjeras konsultante Maruta Krasnobaja

 

Dalies: