Karjeras nedēļa ar saukli "Uzņēmējspējas – tavas superspējas!" šogad norisinājās Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus - diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem.

No 2022. gada 17. – 21. oktobrim Maltas vidusskolas 1. - 12.  klases skolēniem tika dota iespēja apmeklēt vietējos uzņēmējus, uzņēmumus, iepazīties ar saimnieciskās darbības veicējiem, aicināt tos uz sarunu skolā, kā arī ciemoties uzņēmēju, uzņēmumu un iestāžu darbavietās.

Dalībai Karjeras nedēļas aktivitātēs atsaucās Maltas ciemata, pagasta, novada gan plašāk, gan  mazāk zināmi uzņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji, kā arī skolēnu vecāki. Īpaša pateicība Veselīgās vingrošanas studijas SOLA vadītājai, dibinātājai Santai Ostrovskai, veikala "Rudzupuķe" (SIA VGL) īpašniecei Guntai Vasiļjevai, kafejnīcas "Borovōs krūgs" īpašniekam Oskaram Babrim, SIA MaltAutoRJ īpašniekam Jurim Ragozinam, SIA DKRobotics dibinātājam Dainim Kļaviņam, SIA VIMĀNA dibinātājam Mārim Rumakam, saimnieciskās darbības veicējiem - Anitai SafonovaiAleksandram BorisovamGunāram SmeilimIgoram Sorokinam, Ingai Zeilei, Maltas apvienības pārvaldes vadītājam Edgaram Blinovam, Maltas pagasta bibliotēkas vadītājai Antoņinai Krūzai, Maltas Vēstures muzeja krājumu glabātājai Kristīnei Sovanei, VUGD Maltas nodaļas kolektīvam, Mēness aptiekas Maltas kolektīvam, NBS Gaisa spēku pārstāvjiem - seržantam Rihardam Rudzītim un seržantam Denisam Morozam, Maltas vidusskolas bibliotekārei Irēnai Strodei un Maltas vidusskolas direktorei Vinerai Dimperei, kuri labprāt atsaucās aicinājumam piedalīties Karjeras nedēļas aktivitātēs.

Katrs pieredzes stāsts deva ieskatu, ar kādām spējām, zināšanām, prasmēm apveltītiem ir jābūt katrā konkrētā darbavietā strādājošajiem. Protams, visvairāk uzrunāja uzņēmēju pieredzes stāsti par sava biznesa uzsākšanu, veidošanu, uzņēmumu dibināšanu. Kādam galvenais moto ir bijis sava sapņa realizēšana, citam -  iespēja apzināt un izmantot savus resursus un ražot labumus, kurus realizēt citiem. Skolēni šo tikšanos laikā izvaicāja uzņēmējus par tām rakstura īpašībām, kurām noteikti būtu jāpiemīt darboties gribošiem kādā jomā. Jautāja, meklēja atbildes, lai noskaidrotu, kādas zināšanas un kur var apgūt, kādas prasmes, spējas ir jāattīsta tā vai cita uzņēmuma izveidošanai?

Daudzi uzņēmēji, iestāžu darbinieki ļāva ieskatīties praktisko darbu veikšanā un līdzdarboties radošajās darbnīcās, atklājot daudzveidīgo profesiju pasauli, gūstot priekšstatu par darbu specifiku, nepieciešamajām prasmēm.  

Maltas vidusskolas 70% skolēnu šajā nedēļā klātienē tikās ar uzņēmējiem, uzņēmumu un saimnieciskās darbības veicējiem. Savukārt, vairākas klases izmantoja Karjeras nedēļas piedāvātās nodarbības, tematiskās stundas, kuras tika izstrādātas katrai klašu vecumgrupai, veicot dažāda veida testus, uzdevumus, klausoties diskusijas tiešsaistē.

Maltas vidusskolas pedagogs - karjeras konsultants Anita Stepiņa

Dalies: