Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde aicināja skolēnus piedalīties vizuālās mākslas konkursā “Drošie ziemas prieki”.

Konkursa mērķis:

Motivēt skolēnus drošai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai.Veicināt skolēnu izpratni par riskiem un riska situācijām, sekām, rīcību ārkārta situācijās un atbildību. Sekmēt skolēnu radošās domāšanas attīstību un praktisko iemaņu veidošanu.

28. februārī Maltas vidusskolā viesojās pārstāvji no Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes, lai sveiktu vizuālās mākslas konkursa “Drošie ziemas prieki” laureātus.

Par konkursa uzvarētājiem kļuva - Martins Ivenkovs (1.c klase), Selīna Svikša (8.c klase).

Pateicību par veiksmīgu dalību konkursā saņēma - Evelina Īlena, Milana Kazaka (1.a klase), Svetlana Sorokina (6.b klase), Aleksandrs Žagunovs (8.a klase), Elizabete Utināne (8.c klase).

Sveicam mūsu skolas jaunos māksliniekus un vēlam panākumus arī turpmāk!

Vizuālās mākslas skolotājas Vita Kāpostiņa-Tuče, Antoņina Vasiļjeva

Dalies: