LPD142Latviešu karavīrs –

Šis stiprais latvju tautas dēls

Tik brašs un cēls uz cīņu cēlās.

Caur laiku laikiem viņš ziņu nes

Par DZĪVĪBU un BRĪVĪBU.

Latvijas valsts ir dzimusi un savu brīvību izcīnījusi pelēcīgā novembra laikā. Visā Latvijā Lāčplēša dienā tika aizdegtas simtiem, tūkstošiem svecīšu un lāpu par piemiņu Latvijas karavīriem. Arī mēs šajā vakarā bijām vienoti ar visu Latviju. Gaiši degošajās lāpās ielikām savu cieņu un sirds siltumu par godu Latvijas brīvības cīnītājiem. Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā skolā pulcējās skolēni, jaunsargi, skolotāji, skolas tehniskie darbinieki un Maltas ciema iedzīvotāji.

LPD93

Spītējot stiprajām vējam mūsu gaismas ceļš vijās līdz Maltas upei.

1

Uz simboliska plosta citu pēc citas iededzām sveču liesmas, par piemiņu tiem karavīriem, kuri 1919.gadā izcīnīja izšķirošo uzvaru pār Bermonta karaspēku.

Maltas ūdeņi šo vēsti aiznesa līdz Lubāna ezeram, un Aiviekste līdz likteņupei, Daugavai, pie kuras norisinājās izšķirošas cīņas pat Latvijas brīvību. Tādā veidā mēs bijām vienoti ar pārējiem Latvijas iedzīvotājiem, kas pulcējās dažādās Latvijas pilsētās, Lāčplēša dienas vakarā.

LPD141

LPD143

Atgriezušies skolā kopā ar mūzikas skolas direktoru, Normundu Štekelu, vienojāmies kopīgā karavīru dziesmu dziedāšanā.LPD170

Vakars noslēdzās ar draudzīgu pasēdēšanu un omulīgām sarunām pie tējas tases.

Paldies visiem par kopā būšanu!

 

 

Dalies: