IMG 4818Ziemassvētku laiks…

Kad vārdi ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,

Kad atceramies būtisko…

Kad aiz loga ir aukstums, mēs saprotam, cik dārgs ir mājas siltums, bet vēl svarīgāk ir uzdāvināt sirds siltumu cilvēkiem, kuriem tā trūkst…

Ziemassvētku, Jaunā gada priekšvakarā ar dziesmām, laba vēlējumiem, dāvanām un našķiem Maltas vidusskolas skolēni un skolotāji ciemojās Maltas sociālās aprūpes centrā.

LIELS PALDIES 1.- 12. ac klašu skolēniem, skolēnu vecākiem, klašu audzinātājiem par sarūpētajām dāvanām, mājturības skolotājai Ritai Siņavskai un 8.a klases skolēniem par pašu ceptiem cepumiem, skolotājai Irēnai Ivanovai, Maltas mūzikas skolas direktoram Normundam Štekelam, 8. un 11.a klašu meitenēm Indrai Koroļonokai, Aigai Greižai, Viktorijai Borisei, Līgai Runčis, Everitai Nizinai, Paulai Sanijai Ogriņai, Elīzai Bogdanovai, Beatrisei Ignatjevai, Karīnai Butlerei, Simonai Skudrai, Beatei Lozdai un Agnesei Zundai par sadziedāšanos koncertā!

Mēs visi kopā spējām iepriecināt 43 sociālā nama iemītniekus! 

Direktora vietniece audzināšanas jomā Lija Kļaviņa-Lozda

IMG 4824

Dalies: