...Kaut varētu Adventa laiks

tik daudz Gaismas dvēselē sēt,

Viens pret otru lai mīļumā spētu

mēs šai pasaulē uzziedēt...

Mums  skolā ikkatra diena paiet skrējienā uz visām četrām debespusēm vienlaikus. Nereti ieskrienamies tā, ka nepamanām to, kas notiek tepat mums blakus. Tāpēc labi, ka ir svētki, kad mēs beidzot apstājamies, uz mirkli piesēžam un aizdomājamies par to, ko svētki nozīmē katram no mums atsevišķi un visiem kopā. Un mēs allaž nonākam pie secinājuma, ka īsteni un sirdi sildoši svētki ir tādi, kas ir pašu radīti...

Mēs, Maltas vidussskolas skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji radījām šādus svētkus  44 Maltas veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekiem.

Ļoti cien. skolēni, skolēnu vecāki, skolotāji!

Vissirsnīgākais Paldies par Jūsu sirds siltumu, iejūtību, labestību...

Vissirsnīgākais Paldies par dāvaniņām, kuras Jūs sarūpējāt... 

 

Īpašs paldies Skolotājai Ritai Siņavskai, kura ar 5.a, 6.ac klašu meitenēm sagatavoja sociālā nama iemītniekiem pašmāju cepumus. Paldies skolotājām Irēnai Ivanovai, Anitai Stepiņai par sadziedāšanos koncertā, Vjačeslavam Aleksejevam par skanējuma tehnisko nodrošinānu. Paldies Maltas  vidusskolas 10.a klases meitenēm Loretai Deinai Krasnobajai, Beatrisei Ignatjevai, Līgai Runčai, Agnesei Zundai, Beatei Lozdai, Simonai Skudrai, Elīzai Bogdanovai, Karīnai Butlerei, kuras pasniedza sarūpētās dāvanas.

Mēs visi kopā Ziemassvēkos spējām iepriecināt Maltas veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekus, cilvēkus, kas dzīvo mums līdzās...

Direkt.vietn.audzināšanas jomā: Lija Kļaviņa – Lozda

 

FOTOGALERIJA

Dalies: