…Ap savu robežu, ap savu pašu zemi
Mēs rokās dodamies un vienprātībā cietā.
Kā vienā kalumā, kā vienā reizē lietā
Mēs cieši stājamies ap savu pašu zemi…
(Zinaīda Lazda)

10. novembrī Maltas vidusskolā notika Patriotu nedēļas ieskaņas pasākums, veltīts Lāčplēša dienai.

Lāčplēša dienā mēs pieminam karavīrus, kuri Brīvības cīņās ziedoja savas dzīvības Latvijas valsts vārdā.

Paldies par pasākumā radīto svētku noskaņu Everitai Štekelei, Darjai Kurmeļovai, Agatei Gžibovskai un mūzikas skolotājiem Normundam Štekelam, Dmitro Fedorovam, Iļjam Orlovam, Jurim Dervanovam.

Latvijas vēsture – tā ir mūsu vēsture, ko paturam atmiņā. Tā ir mūsu izcīnītā Brīvība. Sargāsim to! Mūsu spēkos ir apņemties katru dienu dzīvot patiesībā, mierā un mīlestībā.

Mēs esam šeit un tagad…

Turēsim to savā sirdī!

Direktora vietnieces izgl.j. Lija Kļaviņa-Lozda, Anita Purviņa

Dalies: