3

18.11.2018, šis datums, kādam saistās ar brīvu dienu, kādam ar iespēju ilgāk pagulēt, kādam ar svētku torti un salūtu, bet daļai Maltas vidusskolas un Liepu pamatskolas skolēniem ar braucienu uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas dzimšanas dienas svinībās.

Svētku pasākumā piedalījās skolēni, kuri 2017./2018. mācību gadā uzrādīja teicamus un izcilus rezultātus mācībās, sportā un mākslu jomā. Šiem skolēniem bija iespēja kļūt par vēsturiski unikāla notikuma aculieciniekiem un dalībniekiem.

Svētku laikā skolēni apskatījās dažādus gaismas objektus, ko bija sarūpējis festivāls "Staro Rīga".

1

"Latvijas kaleidoskops"

2

 Latvijas banka

Patriotiskās noskaņās bija izgaismotas dažādas valsts nozīmes iestādes.

4

Ministru kabinets

5

Rīgas pils - Latvijas Valsts prezidenta rezidence

Uz Patentu valdes ēkas bija apskatāma audiovizuāla gaismas instalācija ar hologrāfiskiem efektiem "Abstrakts. Laika plūsmas ilūzija".

6

Pie Brīvības pieminekļa klausīties svētku koncertu "18.11".

7

 

Paldies par šī brauciena organizēšanu un atbalstu Maltas vidusskolas administrācijai, sociālo zinību metodiskās komisijas skolotājiem, kā arī Maltas un Ozolaines pagastu pārvaldēm.

Dalies: