26.-27. aprīlī Maltas vidusskolas audzēkne Alesja Komlajeva piedalījās projektā “Leader School for School Leaders” Rēzeknes Tehnikumā Rēzeknē. Projekta mērķis bija stiprināt jaunos līderus no Latgales skolu skolēnu pašpārvaldēm, attīstot dzimumu līderības prasmes.

Projektā piedalījās 16 jaunieši no 8 Latgales izglītības iestādēm: Aglonas vidusskolas, Balvu vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas, Kaunatas vidusskolas, Maltas vidusskolas, Rēzeknes Tehnikuma, KTIC Rīgas valsts tehnikuma (Krāslavas filiāle), Rugāju vidusskolas. Projektu rīkoja biedrība “Miromida”, projektu atbalstīja British Council, grantu koordinēja Women on Top.

Pateicoties projektam, skolēniem bija iespēja:

• sevi izzināt kā līderi;
• uzzināt, kas ir dzimumu līderība;
• attīstīt motivāciju un līderības prasmes ar neformālās izglītības metožu palīdzību;
• veidot sadarbību starp Latgales skolu pašpārvaldēm.

Dalies: