Daudzu gadu garumā Maltas vidusskolas latviešu valodas un vizuālās mākslas skolotājas ir iesaistījušas skolēnus latgaliešu dzejnieces un bērnu rakstnieces Naaizmērstules (īst. v. Rozālija Tabine) veltītajā Latgales Lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā.

Šogad biedrība "Neaizmirstule", piedaloties Preiļu novada pašvaldības finansētajā un nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds" organizētajā mazo grantu projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi 2023" ar projektu "Lobi dorbi var byut leli un mozi (Naaizmērstule)" un gūstot finansiālo atbalstu, izdeva divas grāmatas. Radošo darbu krājumos iekļauti Latgales Lauku skolu jaunrades un ilustrāciju konkursam iesniegtie labākie latgaliski uzrakstītie jaunrades darbi (laika posmā no 2015. līdz 2023. gadam), izdodot grāmatu "Lobi dorbi var byut leli un mozi (Naaizmērstule)" un krāsojamā grāmatā "Lobi dorbi var byut leli un mozi (Naaizmērstule)", kurā iekļauts ilustrācijas orģināls un dota iespēja šīs ilustrācijas skici izkrāsot pašam.

Lepojamies, ka šajās grāmatiņās savu vietu ir atraduši divi Selīnas Svikšas latgaliski uzrakstītie radošie darbi, kā arī Nikolas Tkačenko, Adrianas Jahnovecas, Unas Upelnieces, Adrianas Žagares, Elizabetes Utinānes un Selīnas Svikšas ilustrācijas.

Lai izdodas arī turpmāk radīt labus darbus!

Plašāk par grāmatām >šeit<

Šeit var apskatīt krāsojamo grāmatu
Šeit var apskatīt rakstu grāmatu

Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Skaidrīte Babre

Foto: neaizmirstule.lv
Dalies: