Š.g 6. oktobrī Maltas vidusskolas 4.b un 6.b klases skolēni kopā ar klases audzinātājām Antoņinu Vasiļjevu un Nadeždu Tarakanovu programmas “Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Ludzas Novadpētniecības muzeju - vienu no vecākajiem muzejiem Latgalē.

Muzejā skolēnus un skolotājas laipni sagaidīja “Meža māte” un novadīja muzejpedagoģiskās programmas “Pieloc, māsiņ, skolas somu!” nodarbību. Programma sniedza ieskatu Latgales novada dabas daudzveidībā un tautas tradīcijās. Latgales krāšņās dabas ainavas iemūžinātas muzeja Dabas ekspozīcijā.

Gida pavadībā bērni iepazinās ar dažādām muzeja ekspozīcijām: “Neolīta laikmets. Senie latgaļi”, “Viduslaiki”, “Varoņa atgriešanās mājās”, kā arī tika apskatīta bagātā arheoloģiskā kolekcija.

Skolēni uzzināja, ka Ludzas novads jau 7 g.t.pr. Kristus bija blīvi apdzīvots un ka cilvēki nodarbojās ar medniecību, zvejniecību un augu vākšanu.

Ekspozīcijā “Viduslaiki Ludzas novadā” skolniecēm bija iespēja iejusties pils saimnieces lomā. Objektos “Dūmistaba”, “Zemnieku māja”, “Rija”, “P. Vilcāna keramikas darbnīca”, “Dzirnavas” un “Jaunsaimnieka māja” iekārtotās ekspozīcijas ļāva skolēniem iejusties zemnieku ikdienas ritumā un sadzīvē.

Dalība programmā “Latvijas skolas soma” veicina dzimtā novada iepazīšanu un skolēnu patriotisko jūtu audzināšanu.

Iegūtās zināšanas skolēni varēs pielietot dizainā un tehnoloģijās, dabaszinībās, inženierzinībās, angļu un latviešu valodā, matemātikā un klases stundā.

Paldies Ludzas Novadpētniecības muzeja darbiniekiem par sadarbību, kas sekmē kultūrvēsturiskā mantojuma, dabas un apkārtējās vides saglabāšanu un nacionālās pašapziņas celšanu skolēnos!

4.b, 6.b klases audzinātājas Nadežda Tarakanova, A. Vasiļjeva

ludza skolas soma 1ludza skolas soma 2ludza skolas soma 3ludza skolas soma 4ludza skolas soma 5ludza skolas soma 6ludza skolas soma 7ludza skolas soma 8ludza skolas soma 9ludza skolas soma 10ludza skolas soma 11ludza skolas soma 12

Dalies: