Šī gada 20. aprīlī Maltas vidusskolas un Liepu pamatskolas, 6. a, 6. b un 6. l klases, skolēni devās mācību ekskursijā uz Lubānu un Lubānas novadu. Ekskursija tika organizēta starpdisciplināro mācību priekšmetu projekta ietvaros „Homo erectus. Veni, vidi, vici!”.

 Projekta mērķis: bija izzināt cilvēku dzīvi akmens laikmetā Latvijas teritorijā. Mācību ekskursija bija tikai viens no posmiem, kas tika realizēts projekta ietvaros. Sākotnēji zēni mājturības stundās izgatavoja lokus, sociālo zinību stundu laikā skolēni izstrādāja noteikumus, kas jāievēro, šaujot ar loku, Latvijas vēstures stundās gatavoja grāmatiņu par akmens laikmetu Latvijas teritorijā, bet Sporta dienā mācību gada noslēgumā skolēni sacentīsies loka šaušanā.
Mācību ekskursijas laikā bērni apmeklēja dabas taku „Aiviekstes ozoli”, kur tiek rekonstruēta vēsturiskā akmens laikmeta Aboras apmetne. Dabas taka vijas gar Aiviekstes upi. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar akmens laikmeta dzīves apstākļiem, ieročiem un darbarīkiem. Daudzi mēģināja iegūt uguni, pūst ragu un šaut ar loku. http://www.lubanaspuse.lv/#!dabas-taka/czza
Ekskursijas laikā skolēni apskatīja akmeņu un senlietu kolekciju „Vaidavas”, Indrānu pagastā, bet mājupceļā - Lubānas ezeru, pēc platības lielāko ezeru Latvijā.
Pēc ekskursijas skolēniem bija jāaizpilda darba lapas par ekskursijā redzēto un jāpadomā, kādos mācību priekšmetos noderēs ekskursijas laikā redzētais.

 

 

Paldies par sadarbību visām iesaistītajām pusēm!

 

12

34

56

78

910

1112

13

14

Dalies: