Saulkrastu novada Sējas pamatskolas apkaimē aizvadīta 22. Latvijas mazpulku nometne “Visu daru es ar prieku”, kurā piedalījās arī Maltas mazpulka dalībnieki Everita Indričāne, Viktorija Kononova un skolotājs Imants Tučs.

Šis ir gaidītākais notikums mazpulcēnu dzīvē. Nometnes mērķis bija veicināt jauniešus domāt par Latvijas lauku attīstības nozīmi, mēģinot rast atbildi uz jautājumu- Kāpēc laukos dzīvot ir labi? Nometne ilga piecas dienas. Visas dienas bija pārpildītas ar pasākumiem un dažādām aktivitātem. Pirmajā dienā Saulkrastu pludmalē skolēni piedalījās sportiskās atrakcijās , baudīja naksniņas jūras krastā un, skanot koklei, sagaidīja saulrietu. Nākošajā dienā skolēni piedalījās  radoši izzinošās darbnīcās.

Lai pilnībā izjustu lauku burvību, ar nakšnošanu teltīs ir par maz, jādodas garākā pārgājienā. 19 km garais pārgājiens veda caur Murjāņu veco bobsleja trasi, gar Lojas upes stāvajiem un gleznainajiem krastiem. Pārvarot upi, devās  uz Rāmkalniem pusdienot  un baudīt nobraucienu ar rodeli. Nākošajā dienā bija ekskursija uz Siguldu. Iepazīstot Saulkrastu novada uzņēmējus, ciemojās zemnieku saimniecībā “Zutiņi”,  kur uzzināja, kā audzē un iegūst jaunas pupiņu šķirnes. Katrs saņēma dāvanā pupiņu sēklas. Bērniem lielu interesi raisīja krāsaino tomātu škirnes. Pasākuma noslēgumā degustēja dažādu krāsu tomātus.

Tradicionāls ir nometnes talantu vakars. Šajā vakarā mazpulcēni rādīja savus talantus, dziedāja, dejoja, vingroja, spēlēja kādu no mūzikas instumentiem. Maltas mazpulka dalībnieces visus klātesošos priecēja ar jautru deju.

Nometnes noslēgumā visi mazpulcēni dalījās savos iepaidos, pārrunāja nedēļas gaitā paveikto. Katra diena bija ar interesantām izzinošām un atraktīvām nodarbībām piepildīta, arī laika apstākļi bija labvēlīgi.

Ar nometnē iegūto pieredzi, zināšanām un iespaidiem mazpulcēni atgriezās mājās. Paldies Maltas pagastu apvienībai par sagādāto transportu uz pasākumu!

Maltas mazpulka vadītājs Imants Tučs

Dalies: