2022./23.  mācību gadā  Rēzeknes novada Maltas vidusskolas skolēni iesaistījušies jauno reindžeru kustībā. Dabaszinību un matemātikas pulciņa "Pētu, domāju, radu!" aktivitātes vairākas reizes mēnesī papildina dabas izziņa kopā ar   Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības speciālisti Diānu Selecku. Notiek nodarbības klasē, pārgājieni, pētījumi, kā arī gatavošanās  gada galvenajam notikumam-jauno reindžeru nometnei, kas jūlijā notiks Cēsu pusē.

Novembrī jaunie reindžeri pētīja Maltas dižkokus Zamostjes ielā, apskatīja, kā pareizi mērīt dižkoku, kopīgi sprieda, cik svarīga ir kārtīga vide apkārt dižkokam.

Janvārī  jaunie reindžeri skolas apkārtnē devās pētīt pēdas. Tika atrastas lapsas, zaķa, vāveres pēdas.

10. februārī Maltas skolēni piedalījās Latvijas jauno reindžeru tiešsaistes sapulcē, kurā labāk iepazina  viens otru, runāja par šī gada darbiem, nometni, pētījumiem. Maltas jaunieši bija sagatavojuši video, kurā stāstīja par gada auga- parasto purvpapardi un tās lapām. 

Tā kā Maltas apkaimē ir daudz stārķu un to ligzdu, kas liecina dabas vides veselību un bagātību, tuvojoties siltajam gadalaikam, jaunie reindžeri veiks stārķu monitoringu. Savās dzīvesvietās skolēni sameklēs stārķu ligzdas un tad trīs reizes veiks uzskaiti, fiksējot, kad atlaidās stārķi, cik mazuļus izperēja.  

Aprīļa sākumā Dabas aizsardzības pārvalde organizēs Putnu dienu pasākumu, savukārt maijā skolā viesosies Mobilā dabas klase.

Jāteic, ka Maltas skolēni ir ļoti aktīvi un strādāt griboši. Piemēram, 7.a klases skolniece Jūlija Razumejeva  jau veikusi pētījumu par dzīvnieku pēdām, citi skolēni veic novērojumus savās dzīvesvietās. Jau pamanīti pirmie kāpuri, pētīti skudru pūžņi, veikti citi vērojumi.

Liels atbalsts ir no dabaszinību pulciņa pedagogiem - Jolantas Kotebo un Ksenijas Orlovas. Jolanta Kotebo stāsta, ka skolēniem patīk būt dabas draugiem un darboties Jauno reindžeru kustībā: “Mūsu skola labprāt piedalās visās aktivitātēs, kas tiek piedāvātas. Kad Diāna Selecka ierosināja veidot skolā Jauno reindžeru pulciņu, ar prieku piekritām, jo tās ir jaunas iespējas mūsu bērniem. Skolēni ar lielu interesi darbojas un ar lielu nepacietību gaida savu mentori - Diānu Selecku”.

Rāznas Nacionālā parka jaunie reindžeri  darbojas jau kopš 2020. gada.

Jaunie reindžeri dodas dabas izpētes un teritoriju kultūrvēstures izziņas pārgājienos, brīvprātīgi rūpējas par dabas vērtību saglabāšanu, piedaloties dabas talkās, veic nelielas pētniecības aktivitātes un palīdz Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem un vides inspektoriem dažādu pienākumu veikšanā. Viņi iesaistās arī aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju izglītošanā.

Vairāk par jauno reindžeru kustību: https://www.daba.gov.lv/lv/jaunie-reindzeri...

Jaunie reindžeri 1Jaunie reindžeri 2Jaunie reindžeri 3

Dalies: