71081180 473823583473848 6217872859348336640 n

No 2019.gada 24. līdz 29. septembrim trīs Maltas vidusskolas pedagogi (Maruta Šaudiņa, Sandra Štekele, Elvīra Šumeiko) piedalījās Erasmus+ projektā “Fostering the entrpreneural mindset in education: creative and effective methods and tools” par uzņēmējdarbības ieviešanu skolās un uzņēmējdarbības skolu tīkla izveidi.

Pasākums tika rīkots Grieķijas pilsētā Karditsa, kur sešu dienu garumā uzņēmējdarbības skolu tīkla izglītības iestāžu pārstāvjiem no Eiropas savienības 4 dalībvalstīm (Grieķijas, Portugāles, Rumānijas un Latvijas) bija sniegta nepieciešamā informācija un apspriestas idejas par kritēriju izstrādi un uzņēmējdarbības ieviešanu skolās.

Šī apmaiņas programma un iegūto zināšanu turpmākā pielietošana ir būtiska gan pedagogu, gan IUK konsultanta darbā. Tika iegūtas zināšanas par savu kā pedagogu un skolēnu (kā personību) izpēti, kas ir būtiski strādājot ar uzņēmīgiem skolēniem. Praktiski darbojoties, tika iegūtas zināšanas par uzņēmēja domāšanas attīstīšanu skolēnā  (piemēram, kā reklamēt savu produktu izmantojot video un mūzikas straumēšanas platformu “Youtube”). Darbojoties grupā, tika veikti dažādi metodiski uzdevumi, kas palīdzētu jaunāko klašu skolēniem izprast uzņēmuma darbību (kā dalīt atbildību, plānot un sadarboties).

Strādājot ar kolēģiem no citām ES dalībvalstīm, daloties pieredzē, tika gūtas idejas par uzņēmējdarbības iekļaušanu priekšmetu programmās. Neformālās izglītības metodoloģiju izmantošana nodrošināja visu iesaistīto personu aktīvu līdzdalību. Darba grupas un aktīvās metodes tika izmantotas, lai radītu vidi, kurā aktīvi iesaistījās visi dalībnieki. Pieredzējušu treneru klātbūtne šajā programmā sniedza iespēju radīt produktīvu un efektīvu darba vidi.

Informāciju apkopoja Maltas vidusskolas

karjeras konsultante Maruta Šaudiņa

img 20190925 125428img 20190927 122747

img 20190927 151303img 20190927 151322

img 20190927 094820img 20190927 184939