Šajā 2021./2022. mācību gadā skolēni, kuri apgūst vācu valodu (8.a, 9.a, 12.c), pārstāv Maltas vidusskolu starptautiskajā projektā “Mehrsprachigkeit im Ostseeraum”. Projektā līdzdarbojas dažādas skolas no Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, kā arī no trijām Skandināvijas valstīm-Somijas, Zviedrijas un Dānijas.

Projektā iesaistītie jaunieši (no 14-17 gadiem) pētīs savas svešvalodu zināšanas, daudzvalodīgo vidi klasē, salīdzinās latviešu valodu ar kādu no skandināvu valodām, ierakstīs video, tiksies tiešsaistē ar vienaudžiem, lai izrunātu kas mūsu valodās ir līdzīgs vai ar ko tās atšķiras. Projekta darbs atrodas vēl sākumstadijā, un mēs ceram,ka priekšā mūs sagaida daudz atklājumu un pārsteigumu…

Lai veicas!

Skolotājas Inna Mironova, Regīna Bikoviča

14523