V.DimpereCilvēkzvērsCilvēktīklsCilvēkspārns

Atsaucoties biedrības “Dramaturgu asociācija” akcijai-aicinājumam “Atbalstīsim sava novada skolu bibliotēkas” Maltas vidusskolas bibliotēkā nu ir pieejami trīs lugu krājumi.

 

Krājumos ar interesantiem nosaukumiem – “Cilvēkspārns”, “Cilvēkzvērs” un “Cilvēktīkls” ir latviešu autoru jaunākās lugas – 35 lugas, kuras radījis 21 autors (piem., L. Stumbre, E. Šņore, B. Zīle, A. Rancāne, I. Ābele, B. Zujāne, M. Bortņikovs, A. Niedzviedzis, H. Paukšs u.c.). Grāmatas vāku rotā jaunās mākslinieces Marijas Leinas gleznas.

Vienam no tiem mērķauditorija ir bērni 9+ un jaunieši, taču arī abos pārējos krājumos ir dažas lugas, kas skar jauniešiem aktuālas tēmas, kā arī daži to autori ir skolās ieteicamo autoru sarakstā. Tie noderēs kā mācību materiāls gan latviešu valodas un literatūras stundās, gan īstenojot jauno kompetencēs balstīto priekšmetu “Teātra māksla”, gan dažādās ārpusstundu aktivitātēs un interešu izglītības pulciņos.

Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere: “Pateicamies par šādu iniciatīvu un mūsu skolas absolventei par dāvinājumu. Grāmatas jau ir pieejamas skolas bibliotēkā un noteikti noderēs mūsu skolotājām gan iedvesmai, gan redzesloka paplašināšanai, gan mācību stundu satura pilnveidošanai, vēl jo īpaši tāpēc, ka mūsu skolā ir arī teātra mākslas pulciņš. ”

Lugu krājumi tiek izdoti projektā "Lugu konkurss – lugu krājums". Kopumā paredzēti 5 krājumi. Plānots, ka gada beigās iznāks lugu krājums "Cilvēksvelme" (lugas par mīlestību). Iesūtītās lugas vērtē profesionālā žūrija (literatūrzinātnieki, teātra zinātnieki), lugu vērtēšanas žūrijā bija arī psihologs.

Asociācijas pārstāvji uzsver: “Bieži grāmatas skolotāji iegādājas paši par saviem līdzekļiem. Valsts piešķirtā finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma apjoms skolām ne vienmēr atļauj iegādāties arī daiļliteratūru, turklāt skolu bibliotēku pamatuzdevums ir komplektēt tiešos mācību materiālus. Tāpēc mēs aicinām sponsorēt lugu krājuma iegādi novada skolām, jo tieši luga ir viens no līdzekļiem, kas veido jauniešos pārliecību, valodas kultūru un spēju strādāt komandā, apgūt dialoga, publiskās uzstāšanās un runas veidošanas prasmes. Ir pieņēmums, ka lugas nav jālasa, bet jāskatās, tas īsti tā nav, –  lugas ir lasītas visos laikos, jo tās ir savas iztēles bagātināšana. Savukārt dialogs būtībā ir saruna ar otru.”

Maltas vidusskola ir pirmā skola, kurai šos krājumus nolēma uzdāvināt tās absolvente (Skaidrīte Svikša), tāpēc aicinām arī citas skolas pievienoties šai akcijai un sniegt savu artavu savas skolas iešanā līdzi laikam. Akcijā pagaidām iesaistījušies vien trīs uzņēmēji (Nauris Pomers no Balvu novada un Māris Korlašs no  z/s “Užgava”; Zaiga Graudiņa no Sakstagala Rēzeknes novadā), kā arī Augšdaugavas un Līvānu novadu Izglītības pārvaldes.

Ja vēl kādai skolai, uzņēmējiem ir interese un vēlēšanās piedalīties šajā akcijā, tad, lūdzu, sazināties ar biedrības „Dramaturgu asociācija" biedri Birutu Zujāni (e-pasta adrese biruta.zujane@gmail.com)

Sagatavoja Skaidrīte Svikša, Maltas vidusskolas absolvente (1996)

 

Dalies: