Rēzeknes novadā  no 2021. gada 20. līdz 30. aprīlim norisinājās skatuves runas video konkurss, kura mērķis bija bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana. Konkurss attīstīja un pilnveidoja skolēnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, kā arī sekmēja interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Šogad vietas netika piešķirtas (jo nenotiek valstī nedz II, nedz III kārta), dalībniekiem tika piešķirtas nominācijas:

6.a klase Kristīne Gruznova - “Visaizkustinošākais izpildījums” (skolotāja Nellija Krasnobaja)

7.a klase Everita Štekele - “Visliriskākais izpildījums” (skolotāja Skaidrīte Babre)

7.a klase Anna Itkače - “Visliriskākais izpildījums” (skolotāja Skaidrīte Babre)

10.1/2 klase Indra Koroļonoka - “Visspožākais izpildījums” (skolotāja Inese Greiža)

11.a klase Maija Livdāne - “Vistalantīgākais izpildījums” (skolotāja Inese Greiža)

Vēlamies teikt lielu paldies meitenēm par ieguldīto darbu, pilnveidojot savu aktiermeistarību! Novēlam radošas domas, kas apvāršņa tālumos skrien! 

Maltas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas

Skaidrīte Babre un Inese Greiža