5.aprīlī, ar virtuālo centru Rēzeknē, tiešsaistē norisinājās konference “Praktiski. Lietpratībai”. Šī bija viena no piecām reģionālajām skolotāju pieredzes konferencēm, kuras aprīlī notiek visos Latvijas reģionos. Katra no piecām konferencēm ir īpaša – programmu veido tikai no attiecīgā reģiona pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju pieredzes stāstiem. Savukārt, 28. aprīlī Rīgā notiks noslēguma konference  par pārmaiņu vadību skolās.

Pirms konferences, 4.aprīlī skolā viesojās Zane Oliņa, Skola2030 satura ieviešanas vadītāja ar savu komandu. Skolas vadības komandai, Tehnoloģiju mācību jomas, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mācību jomas pedagogiem bija iespēja Skola2030 komandai uzdot jautājumus, kas radušies jaunā mācību satura ieviešanas procesā.

5.aprīlī konferencē “Praktiski. Lietpratībai” skolu pārstāvēja četras pedagoģes, kuras ar saviem pieredzes stāstiem piedalījās divās sesijās. Matemātikas skolotāja Ksenija Orlova un sākumskolas skolotāja Žanna Rudzīte sesijā “Kā plānot matemātikas satura apguvi, mērķtiecīgi skolēnus virzot uz sasniedzamo rezultātu?” iepazīstināja kolēģus ar Maltas vidusskolā izstrādātajiem snieguma līmeņu aprakstiem lasītprasmju novērtēšanai, demonstrēja savu pieredzi tekstpratības pilnveidē matemātikā. Sesijā “Kā, mācot vēsturi pamatskolā, veiksmīgi veidot starppriekšmetu saikni?” skolotājas Inga Lubāne un Irēna Ivanova stāstīja, kā iespējams apvienot vēsturi un mūziku, mācot tematu “Viduslaiku sabiedrība un mūzika”, kā sniegt skolēniem iespēju saskatīt, ka dažādos mācību priekšmetos apgūtais paplašina zināšanas – mācoties par viduslaiku sabiedrības kārtām vēsturē, ir iespēja paplašināt zināšanas arī mūzikā, un otrādi.

Savukārt, pedagogiem, kuri konferencē piedalījās kā klausītāji, bija iespēja gūt priekšstatu par risinājumiem un rīkiem, ko izmantot ikdienas mācību procesā, dzirdēt Latgales reģiona skolotāju pieredzi, sarunāties ar kolēģiem un rast iedvesmu izmantot iegūto pieredzi ikdienas darbā.

Informāciju apkopoja direktora vietniece S.Štekele

Attēlos: Skola2030 satura ieviešanas komandas viesošanās Maltas vidusskolā, 04.04.2022.