Jau ceturto mācību gadu Maltas vidusskola piedalās programmā “Latvijas skolas soma”.  Šī mācību gada 1. semestrī kultūras norises tika piedāvātas gan klātienē, gan digitāli. Piedāvātās aktivitātes palīdzēja skolēniem apzināties, ka kultūra ir mums visapkārt un tā ir organiska mūsu dzīves sastāvdaļa.

1.abc, 2.ac, 3.ac, 4.b, 6.b klases skolēni piedalījās Sveču meistardarbnīcā. Nodarbības sākumā (teorētiskajā daļā) viņi iepazinās ar sveču rašanās vēsturi un to nozīmi cilvēku dzīvē.

Praktiskajā daļā bērni izgatavoja sveces, izvēlējās tām krāsas, dizainu, krāsoja. Darbnīcas noslēgumā katram dalībniekam bija jāiesaiņo 3 sveces, kuras skolēni varēja paņemt līdzi. Katrs saņēma arī krāsojamās lapas – darba lapas.

2.b, 3.b klases skolēni piedalījās Smilšu kino nodarbībās “Apkārt pasaulei”. Smilšu kino māksliniece iepazīstināja skolēnus ar smilšu animācijas tehniku, tās vēsturi un pielietojumu. Bērni tika iepazīstināti ar smilšu kino tapšanas procesu, redzēja, kā smiltīs tika uzzīmēts nodarbībā “Apkārt pasaulei” notiekošais, uzzīmēta Latvija. Īpašu prieku sagādāja personalizēts sveiciens klasei un skolai (uzraksts Maltas vidusskola).

4.a klases skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja tiešsaistes nodarbību “Senā skola”. Nodarbības mērķis bija uzzināt, kā mācījās bērni 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, iepazīt dažādus priekšmetus, kas raksturo skolu pirms 100 un vairāk gadiem, kā arī saprast, ar ko senā skola atšķīrās no mūsdienu skolas.

5.a un 7.c klase devās uz Varakļāniem, kur piedalījās vides izpētes programmā skolēniem “Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām Varakļānos”. Skolēni iepazinās ar Varakļānu pils un grāfa Borha dzimtas vēsturi, uzzināja daudz interesantu faktu par Varakļānu pils celtniecību, grāfu Mihaelu Janu fon der Borhu, apskatīja pils ekspozīcijas, kā arī pils pagrabus, kuros sveču gaismā meklēja noslēptās mantas – loku un bultas, aplūkoja pils parku.

5.b klases skolēni brauca uz Ludzas novadpētniecības muzeju un piedalījās 2 muzejpedagoģiskajās programmās - “Latvijas putnu sugu daudzveidība”, “Pieloc, māsiņ, skolas somu”.

Skolēni iepazinās ar Latvijas putniem, to dzīvesveidu un barību, kā arī spēlēja dažādas spēles.

Apskatīja vēstures ekspozīciju, iepazinās ar seno latgaļu rotām, apģērbu un sadzīves priekšmetiem. Tā bija iespēja ieskatīties Latvijas vēsturē, izzināt senču dzīvi. Pēc muzeja apmeklējuma apskatīja Ludzas vēsturiskās vietas.

6.ac, 7.a, 8.ab, 9.a, 10.1/3, 10.2., 11.1/2, 11.3.klases skolēni noklausījās Rūtas Dūdumas un Jāņa Ķirša koncertlekciju “Lāčplēša dienā”. Koncertlekcija - izglītojošs, muzikāls stāsts par Latvijas vēstures notikumiem Lāčplēša dienā, kas tiek svinēta, atceroties un godinot visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti.

Skolēniem bija iespēja dzirdēt fragmentus no Z. Liepiņa rokoperas “Lāčplēsis”, mūziku no kinofilmām “Rīgas sargi”, “Baigā vasara”, “Nameja gredzens”, “Vella kalpi”, Pūt, vējiņi!”, kā arī R.Paula, I. Kalniņa mūziku.

Koncertlekcijā muzikālais vēstījums papildināts ar vēsturiskiem fotouzņēmumiem, videofragmentiem.

7.b klase klausījās koncertlekciju “Ziemassvētki apkārt pasaulei”. Tas ir izglītojošs, muzikāls stāsts par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām dažādās pasaules valstīs. Skolēniem bija iespēja noklausīties populārākās Ziemassvētku dziesmas un melodijas. Koncertlekcijā piedalījās dziedātājs Mikus Abaroniņš, pianists Jānis Miltiņš un instrumentāliste Arta Abaroniņa.

8.c klases skolēni piedalījās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja piedāvātajās programmās “Latvijas iedzīvotāji 16. – 18. gadsimtā”, “Kurzemes un Zemgales hercogiste 16. – 18. gadsimtā”.

Skolēniem tā bija iespēja paplašināt savas zināšanas par vēsturiskajiem notikumiem Latvijā 16. – 18.gs. Nodarbības veidotas kā mācību stundas, tāpēc tā bija iespēja nostiprināt jau esošās zināšanas par šo laika periodu Latvijā.

9.b klases skolēni bija Latvijas Nacionālā vēstures muzeja piedāvāto programmu “Mana Latvija”, “Latvija no valsts dibināšanas līdz mūsdienām” nodarbību dalībnieki.

Programmas piemērotas 9. klases skolēniem, gatavojoties eksāmenam vēsturē. Skolēni hronoloģiskā slaidrādē apskatīja 20. gadsimta nozīmīgākos notikumus no Pirmā pasaules kara (1914. g.) līdz Latvijas iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā (2004. g.).

Maltas vidusskolas 12.ac klases skolēni tiešsaistē noskatījās spēlfilmu “Tizlenes”.

Filmas režisore un scenārija autore ir Marta Elīna Martinsone. No 2021. gada 27. augusta filma skatāma kinoteātros.

Vidusskolēniem filma patika. Rakstot, kādas atziņas ir guvuši no redzētās filmas, viņi atzīmēja, ka “filma stāsta par skolas dzīvi un skolēnu savstarpējām attiecībām”, “jāizvirza savs mērķis dzīvē un tas jāsasniedz”, “interesanta filma, ieteikšu noskatīties citiem”, “nav jāatdarina citi, bet jādzīvo sava dzīve”, “nav jānodod savi draugi tikai tādēļ, lai kļūtu stilīgs”.

Paldies programmai “Latvijas skolas soma”! Lai kultūra priecē un aizrauj mūsu skolēnus!

Maltas vidusskolas direktora vietniece izgl. jomā Anita Purviņa