11. aprīlī Maltas vidusskolas 8.b, 9.b klases skolēni programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Vēsturisko Daugavpils skrošu rūpnīcu. Tā ir vienīgā rūpnīca Baltijā, kurā atrodas Eiropā vecākais skrošu liešanas tornis un kurā joprojām notiek skrošu liešana.

Skolēniem ļoti patika šaušanas nodarbība, gida stāstījums un filma par rūpnīcas tapšanas vēsturi un skrošu izgatavošanas procesu, kā arī neparastie gida stāsti par skrošu izmantošanu reālajā dzīvē. Bija dota iespēja uzkāpt rūpnīcas tornī, lai izprastu, kā notiek skrošu liešanas process (saistība ar ķīmiju, fiziku). Bija dota iespēja apskatīt senos darbarīkus, apģērbus, rācijas, radio, pulksteņus, lodes.     

Redzēto, dzirdēto skolēni izmantos gan vēstures stundās, gan ķīmijā un fizikā, gan klases stundās, latviešu valodā un literatūrā, stāstot par braucienu vai rakstot domrakstu.

Direktora vietniece izgl. j. Anita Purviņa

Dalies: