22. novembrī Maltas vidusskolas dabaszinību un matemātikas pulciņa “Domāju, pētu, radu” skolēni kopā ar skolotājām Jolantu Kotebo un Kseniju Orlovu, kā arī laboranti Marinu Šļahtu apmeklēja uzņēmuma SIA “ALAAS” vides klasi.

Skolēni noklausījās interesantu un izzinošu stāstījumu par atkritumu veidiem, to daudzumu, sadalīšanās laiku dabā un šķirošanas nozīmi. Pēc aizraujošās teorētiskās lekcijas skolēniem bija iespēja praktiskā veidā pārbaudīt iegūtās zināšanas un prasmes. Caur lielformāta spēlēm skolēni pārbaudīja savas zināšanas par atkritumu sadalīšanās laiku dabā un varēja arī sašķirot atkritumus tiem paredzētajos konteineros. Nodarbībā iegūtās zināšanas noteikti noderēs ne tikai ikdienas dzīvē, bet arī dabaszinību stundās.

Pateicoties uzņēmuma atsaucīgajiem darbiniekiem skolēniem bija iespēja klātienē pavērot atkritumu šķirošanu un apglabāšanu atkritumu poligonā “Križevņiki”. Poligona darbinieki pastāstīja par atkritumiem, kurus var nodot poligonā un citiem atkritumu nodošanas punktiem apkaimē.

Aktivitāte notika ar Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda atbalstu projekta “Degradētās teritorijas sakopšana, vides stāvokļa uzlabošana un dabas vērtību saglabāšana Maltas apvienībā” ietvaros.

Sagatavoja: Jolanta Kotebo, Ksenija Orlova

Dalies: