Vinera Dimpere - skolas direktore

Dainis Babris - skolas padomes priekšsēdētājs

Karīna Koroļonoka

Sandra Štekele

Aleksandrs Šemeņevs

Aleksandrs Černiševs

Svetlana Ionina

Elita Zaremba-Taškāne

Larisa Igolniece

Daina Skudra

Kristīne Ulase

Arita Barovska

Elīna Fjodorova

Inita Kurme - skolas padomes protokolists

Jolanta Kotebo

Skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājs

Dalies: