Maltas vidusskolas skolēni piedalījās Latgales plānošanas reģiona organizētajā radošajā konkursā bērniem un jauniešiem "Mans labākais draugs – ūdens" projekta  Pure Water II ietvaros.

Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, to plašo pielietošanu un saudzīgu izmantošanu, rosinot bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā/kolāžā/video attēlot ūdeni un tā resursus, uzsverot tīru ūdeni kā īpašu un nozīmīgu mūsu dzīves vērtību.

Šajā konkursā simpātiju balvu un pateicības rakstu saņēma 7.b klases skolniece Elīna Oļševska.

E.OE.O 2E.O 3

Tika ņemta dalība arī radošajā konkursā  "Mans ilgtspējīgais iepakojuma dizains", kuru organizēja SIA "Zaļā josta".

Konkursa "Mans ilgtspējīgais iepakojuma dizains" mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iepakojumam, ko lietojam, lai rosinātu meklēt idejas, kā šo iepakojumu padarīt videi draudzīgāku, ilgtspējīgāku un vieglāk pārstrādājamu.

Šajā konkursā Pateicības rakstu saņēma 6.b klases skolniece Alise Bergere.

A.B

Liels prieks par meiteņu sniegumu! Veiksmi arī turpmāk!

Vizuālās mākslas skolotāja Antoņina Vasiļjeva

Dalies: