2022./2023.mācību gadā 12.klašu skolēniem bija iespēja apgūt padziļināto kursu Latviešu valodā un literatūrā II augstākajā mācību satura apguves līmenī, līdz ar to skolēni varēja izvēlēties izstrādāt savus projekta darbus latviešu valodā un literatūrā. Projektu darbs - tas ir arī jauns mācību priekšmets šajā mācību gadā. Skolēni varēja izstrādāt pētniecības darbus vai radīt mākslinieciskās jaunrades darbus. 12. klases skolnieces - Sintija Elizabete Ratnika, Daniela Danilova, Alesja Komlajeva, Indra Koroļonoka, Amanda Afanasjeva- izvēlējās radīt savus mākslinieciskās jaunrades darbus. Maijā notika šo darbu prezentācijas.

SintijaDaniela“Mēs, 12.klases skolnieces Daniela Danilova un Sintija Elizabete Ratnika, strādājām visu mācību gadu pie sava projektu darba latviešu valodā. “Paralēlie likteņi” ir mūsu kopīgi veidotā dokumentāli biogrāfiskā filma par 3 dažādiem likteņiem. Šī filma, pēc mūsu domām, ir nozīmīga ne vien mums pašām kā izcila pieredze, bet arī vidusskolniekiem, kas bija mūsu mērķauditorija, kuriem ir iespēja redzēt kontrastējošus likteņus uz mūsdienu sabiedrībā esošo problēmu fona un iegrimt pārdomās par nākotni. Mēs esam pateicīgas Jānim Kovaļevskim, kurš piekrita dalīties savā stāstā, Sandrai Borovikai, viņas vīram Staņislavam Kukuļam, kurus mēs satikām Rēzeknē. Mūsu mērķis nofilmēt dokumentālo filmu ir sasniegts, protams, ne bez grūtībām, ar kurām nācās saskarties gada garumā, un tagad mēs varam brīvi izteikties par ieguvumiem un šī darba plusiem. Lielākais ieguvums mums bija pieredze un tādu prasmju pilnveidošana kā komunikācija, intervēšana, montāža u.c. Spilgtākais pluss, ko mēs izceltu, ir iespēja darboties radoši un brīvi, šāda tipa jaunrades darbi ir lielisks veids, kā izpētīt sevi un savas intereses. Runājot par filmas prezentēšanu, šis pasākums bija drosmīgs solis mums abām, jo izgājām no komforta zonas, prezentējot savu radīto darbu salīdzinoši lielai auditorijai. Mūsu prezentācijā piedalījās gandrīz visi vidusskolēni. Esam gandarītas par padarīto un pateicamies visiem, kas veltīja savu laiku mums.”

Alesja“Esmu Alesja Komlajeva, 12. klases skolniece, visa mācību gada garumā veidoju savu projekta darbu latviešu valodā un literatūrā. Darba vadītāja bija Inese Greiža, pateicoties viņai es nepadevos grūtībām un uzrakstīju mākslinieciskās jaunrades darbu dienasgrāmatas žanrā, kura nosaukums ir “Sapņu dienasgrāmata”. Mans izvēlētais temats bija parAlesja 2 mīlestību. Dienasgrāmatā ir iekļauti 12 notikumi, kas ir atgadījušies ar mani viena gada laikā. Es šo darbu arī aizstāvēju klases priekšā, bija ieradušies visi mani klasesbiedri, par ko es biju ļoti priecīga. Es stāstīju par savu paveikto darbu un pēc prezentēšanas es ieguvu jaunu pieredzi. Iesaku visiem radošiem skolēniem izvēlēties tieši šo mācību priekšmetu, lai izveidot savdabīgu un neparastu mākslinieciskās jaunrades darbu, ar ko pēc tam nākotnē jūs varēsiet lepoties.”

Indra Amanda 3“Mēs, Maltas vidusskolas divpadsmitās klases skolnieces Indra Koroļonoka un Amanda Afanasjeva,  projektu darba ietvaros esam izveidojušas grāmatu ''Likteņa nolemtais''. Grāmata ir biogrāfisks stāsts par Jāzepu Močānu- vīrieti, kuru dramatiskie 20. gadsimta notikumi Latvijā un pasaulē spēcīgi ietekmēja viņa dzīvi, izpostīja sapņus un atņēma iespēju dzīvot brīvā tēvzemē. Darbs tika veidots, balstoties un iedvesmojoties no Jāzepa Močāna fotoarhīva, vēstulēm un zināmajiem faktiem.Indra Amanda 2 Grāmata ir izdota 10 eksemplāros, par ko īpašu paldies sakām Maltas apvienības pārvaldes vadītājam, Edgaram Blinovam, un tai ir izveidota arī digitāla versija. 25. maijā Maltas vidusskolā notika šīs grāmatas prezentācijas pasākums, uz kuru ieradās arī Skaidrīte Svikša, Inta Bule, Silvija Pīgožne, skolas direktore Vinera Dimpere, skolotāji, kā arī 12., 11. un 10. klašu skolēni. Prezentācijas pasākumā mēs iepazīstinājām ar sevi un savu jaunrades darbu, uzklausījām lasītāju komentārus, kā arī pasniedzām savas grāmatas Maltas vidusskolai, Maltas vēstures muzejam, skolotājai un darba vadītājai Inesei Greižai un Skaidrītei Svikšai. Mēs esam pateicīgas visiem, kuri palīdzēja darba tapšanā, kā arī visiem tiem, kuri ieradās uz grāmatas prezentācijas pasākumu!”

Indra Amanda 4Indra Amanda 5Indra Amanda 6Indra Amanda 7Indra Amanda 8

“Mākslinieciskās jaunrades darbu radīšana šogad bija liels izaicinājums gan meitenēm, gan man, taču rezultāts mūs visus iepriecināja. Es lepojos ar meiteņu paveikto darbu, priecājos, ka projektu darbs nesagādāja viņām vilšanos. Piedaloties prezentācijās, jutu meiteņu prieku, lepnumu, gandarījumu par paveikto darbu. Ļoti ceru, ka prasmes un iemaņas, kuras bija nepieciešamas projektu darba veikšanā, noderēs arī turpmākajā dzīvē, jo “mums katram ir dotas dažādas izvēles iespējas. Katra izvēle virza mūsu dzīvi tālāk un norāda, kurā virzienā varam augt un attīstīties - ja vien to vēlamies”. Paldies meitenēm par sadarbību un veiksmi turpmākajā radošajā darbībā!”

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Greiža

Dalies: