Vasara ir paskrējusi nemanot, jaunais mācību gads ir klāt!

Arī Maltas vidusskolas skolēni 2023./2024. mācību gadā startē ar jauniem spēkiem un idejām! 13.septembrī notika pirmā projekta “Man nav vienalga” dalībnieku tikšanās jaunajā mācību gadā.

Šīs tikšanās galvenai mērķis bija noskaidrot aktuālās problēmas jauniešu vidū un skolā.

Jaunieši grupās izvirzīja vairākus problēmjautājumus, kuras projekta “Man nav vienalga” ietvaros vēlētos risināt:

  • Neformālo, radošo pasākumu trūkums vidusskolas skolēniem;
  • Pāreja uz mācībām latviešu valodā;
  • Skolas atsevišķu telpu labiekārtošana;
  • Skolēnu pasīva iesaistīšanās skolas sabiedriskajā dzīvē;
  • Skolēnu disciplīnas trūkumu;
  • Atkarības;
  • Mobings;
  • Jaunas iespējas talantīgiem skolēniem.

Tikšanās laikā skolēni ne tikai ieskicēja problēmas, bet arī sāka ģenerēt idejās, kā tās varētu risināt, dalījās ar savam idejām. Viena interesanta ideja, kā cīnīties ar mobingu un atkarībām - sociālo kampaņu īstenošanā e-vidē.

21. septembrī visu projektā iesaistīto skolu skolēni tiksies ar projekta organizatoriem un lektoriem, lai plānotu turpmāko darbu.

Ja arī tev nav vienalga, ja arī tevi interesē, kā varētu risināt skolēniem aktuālas problēmas, nāc un iesaisties! Informāciju par projekta aktivitātēm var iegūt pie sociālo zinību skolotājas Olgas Lavrenovas.

Projektu "Man nav vienalga" īsteno "Viedokļu līderu skola" sadarbībā ar Britu padomi Latvijā.

Informāciju apkopoja O. Lavrenova

Dalies: