IMG 9864

Vizu, vizu Metenīti no kalniņa lejiņā...

Laikā, kad īsās ziemas dienas kļūst garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi un saulīte silda arvien siltāk un patīkamāk, mēs svinam Meteņus.

 

Maltas vidusskolas 5.a klases skolēni projektu darba ietvaros sagatavoja un novadīja Meteņdienas pasākumu latviešu plūsmas sākumskolas skolēniem. Dziedāšana, tautasdziesmu skandēšana, laika pareģošana, mīklu minēšana – tas viss iederas Meteņa dienā. Bet vislielāko jautrību sagādāja iešana rotaļās un dejošana. Bet pēc pasākuma visi devās mieloties ar gardām pankūkām, ko bija sarūpējušas skolas pavāres.

5.a klases audzinātāja Skaidrīte Babre

 

5.b klases skolēniem nedēļa bija īpaši piesātināta, jo bērnu uzdevums bija organizēt un novadīt 1. - 4. klašu skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem Meteņu pasākumu.

Visu nedēļu 5.b klases skolēni ļoti centīgi strādāja: gatavoja afišas, dziesmas, dejas un spēles.

16. februārī Maltas vidusskolas pagalmā notika Meteņu svinības.

Sākumskolas un pirmsskolas bērniem tika piedāvātas dažādas āra aktivitātes – stafete, lidojums ar slotu, veiklības pārbaude, metot sniega bumbas, spilvenu kauja, kā arī virves vilkšana. Katram bērnam bija iespēja pavizināties zirga kamanās.

Pasākuma noslēgumā svētku dalībnieki ar salmu lelles dedzināšanu simboliski pavadīja ziemu un devās cienāties ar garšīgām pankūkām, ko labprāt šim pasākumam sagatavoja skolas ēdnīcas pavāres.

Liels paldies visiem, kas organizēja šos svētkus un piedalījās to svinēšanā.

5.b klases audzinātāja Olga Lavrenova

28277887 2073883829523516 241596467 o

IMG 9859

IMG 20180213 121604

IMG 20180216 103008

IMG 20180216 113053

IMG 20180216 125329

 

Dalies: