1932.gada 11.augusts – 2016.gada 13.novembrisrupainis

 

Mūžs ir ziedošanās,

Mūžs ir atdošanās,

Bet Tu kā ceļinieks, 

kurš nes savu sirdi pārkalt gaismas zvanā,

Lai ikvienam sadzirdēt to prieks...

 

Saglabājot sevī to visaugstāko virsotnes brīdi, kad, nedomājot par slavu, - vai būšu, gūšu, vai kļūšu – visu, visu atdevis, aiziet no mums ilggadējais skolotājs, Maltas vidusskolas direktors, Maltas Goda pilsonis Jāzeps Rupainis.

          Jāzeps Rupainis vienmēr ir bijis sabiedriskās dzīves centrā, aktīvs un darbīgs, savas skolas, novada un valsts patriots.

Viņš – pašaizliedzīgs, enerģisks, neatlaidīgs, zinošs, godprātīgs, atsaucīgs vadītājs un kolēģis.

          Jāzeps Rupainis bija cilvēks ar vispusīgām interesēm un plašām zināšanām sabiedrības mācībā, vēsturē un politikā. Cilvēks, kuram sirdij tuva skanīga dziesma, akordeona un šaha spēle. Cilvēks, kuram dzīves lielākā vērtība – ģimene un dzimtās mājas...

Viņš tagad aiziet,

bet ne jau prom, tepat,

ar citām puķēm, citu sauli, citu zemi parunāt...

Lai mūsu gaišās atmiņas un sveču liesmiņas sasilda viņa dvēseli mūžības ceļos...

Maltas vidusskolas kolektīvs

Dalies: