Ir noslēdzies Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes konkurss par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai vizuālās, vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm. Kopumā tika iesniegti 25 projektu pieteikumi, no kuriem 15 aktuālākajiem tika piešķirts finansējums.

Apstiprināts ir arī Maltas vidusskolas iesniegtais projekts “Ziedu burvība”. Projekta ietvaros būs iegādāts inventārs un nepieciešamie materiāli, lai lietišķās mākslas pulciņa “Māksla apkārt” skolnieces varētu izgatavot dažādus ziedus. Plānots apgūt un iemācīties jaunas tehnikas-

1. ēdiengatavošanā - skolnieces pašas gatavos zefīru mīklu un veidos no tiem dažādus ziedus, no  kuriem vēlāk veidos ziedu pušķus,

2. rokdarbos:

  • Ziepju ziedu kompozīciju pagatavošana.
  • Kanzashi tehnikā pagatavotas ziedu matu sprādzes, brošas.
  • Ādas apstrādē pagatavotas ziedu brošas, somas piekariņi u.c.
  • Tapošanas tehnikā ziedu brošas, ziedu pušķi

Uz radošu darbošanos!

Maltas vsk. Dizaina un tehnoloģijas skolotāja Rita Siņavska