LV100

  • 5. – 9. novembris – radošās darbnīcas lentīšu locīšanā 1. – 4.klašu audzinātāju stundās.
  • 9. novembrī plkst. 10.10 II korpusa zālē erudīcijas konkurss 8.b, 9.ab klašu skolēniem ,, Es, Tu, mēs – Latvija”.
  • 11. novembrī plkst. 16.00 Lāpu gājiens Latvijas brīvības cīnītāju godināšanai. Tiek aicināti Maltas vidusskolas skolēni un darbinieki (daudzfunkcionālā zāle).
  • 14. novembrī plkst. 11.00 I un II korpusa zālē konkurss1.- 4. kl. skolēniem „Mana Latvija, Latgale, Malta”, plkst. 12.10 jaunajā zālē svētku koncerts pirmsskolas audzēkņiem, 1. – 4. klašu skolēniem.
  • 16. novembrī plkst. 12.10 jaunajā zālēsvētku koncerts 5. – 8. klašu skolēniem „Manai Latvijai - 100”, plkst. 13.20 jaunajā zālē svētku koncerts 9. – 12. klašu skolēniem.
  • 18. novembrīmācību ekskursija nomināciju ,,SKOLAS LEPNUMS izglītībā, mākslā, sportā” uzvarētājiem. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svinīgais pasākums Rīgā.
  • 26. novembrī plkst. 10.00 Rēzeknes IP novada pamatskolu erudīcijas konkurss ,,Mana Latvija 2018”.
Dalies: