12

 

 

 

 

 

 

 

 

28. oktobrī mēs, Maltas vidusskolas 11.1/2 klases skolēni, piedalījāmies “Viedokļu līderu skolas” rīkotajā projektā “Starptautiskās sadarbības uzlabošana starp Latvijas un ASV kopienām, izmantojot tiešsaistes diskusijas”, ko atbalstīja ASV vēstniecības Mazo grantu programma. Šajā projektā ir paredzētas 4 diskusijas. Pirmajā diskusijā “Vai būtu jāuzņem bēgļi no citām valstīm?” piedalījās Maksims Timofejevs, Sintija Elizabete Ratnika, Henriete Ignatjeva, Aiga Greiža, Daniela Danilova, Indra Koroļonoka, Amanda Afanasjeva un Viktorija Borise. Diskusijai skolēnus gatavoja skolotājas: Inese Greiža, Anna Šmaukstele un Inga Lubāne.

Sarunās piedalīties tika īpaši aicināti gan ASV pārstāvji, gan Latvijas jaunieši, diskutēja arī  jaunieši, kuri piedalījās dažādās apmaiņas programmās Amerikā.

Kopā ar mums darbojas arī vietējie žurnālisti, jo svarīgi ir sniegt objektīvu informāciju un uzņemties atbildību par to.

11.1/2 klases skolēnu viedoklis par notikušo diskusiju:

Diskusija tik tiešām bija interesanta un pamācoša. Mums ne tikai bija iespēja izteikt savas domas, bet  arī uzzināt daudz ko jaunu un dzirdēt no pašiem bēgļiem, kā tie jutās. Bija ļoti patīkami parunāt ar angļu valodā runājošiem cilvēkiem un man pašai personīgi attīstīt angļu valodas prasmes.(Aiga)

Diskusija man lika saprast, ka mani vienaudži nav vienaldzīgi pret to, kas notiek pasaulē un tikpat daudzi ir spējīgi iziet ārpus komforta zonas, lai mēģinātu atrisināt problēmu, kas skar bēgļus. Ikvienam bija ko teikt. Lai gan katrs diskusijas dalībnieks izteica savu personīgo viedokli, diskusijā neradās domstarpības vai konflikti. Gluži pretēji- diskusijas laikā radās brīva un pozitīva atmosfēra, kas iedrošināja nebaidīties un izteikties.(Indra)

Sen vēlējos parunāt ar cilvēkiem par svarīgām tēmām, kuras skar ikkatru, šis projekts arī deva man to iespēju nepiespiestā gaisotnē izteikt savas domas par tik svarīgu tēmu - bēgļi. Uzskatu, ka tas ir ļoti labi, ka notiek tādas diskusijas, kur var piedalīties ikkatrs, izteikt savas domas vai arī manīt savu racionālo  nostāju uz pretējo, ja mēs par to nerunāsim, kurš tad to darīs? Esmu patīkami pārsteigta, ka diskusijā piedalījās diezgan daudz cilvēku, kuri nav vienaldzīgi pret notiekošo.(Sintija Elizabete)

Diskusija izdevās, un mēs varējām dzirdēt dažādas domas par šo tēmu, bet pati ieguvu pieredzi un uzzināju vairākus faktus, kurus vēl nebiju dzirdējusi un zinājusi.(Viktorija)

Projekts deva iespēju padiskutēt, uzzinot citu cilvēku viedokļus un attieksmi pret bēgļiem. Labā nozīmē pārsteidza tas, ka diskusija notika raiti, katram bija ko pateikt un ikvienam bija iespēja padalīties ar savām domām. Tā bija interesanta pieredze, kas arī palīdz uzlabot angļu valodas prasmes.(Daniela)

Šis projekts ir lielisks pierādījums tam, ka jaunieši ir spējīgi diskutēt par ļoti svarīgām un nopietnām tēmām tāpat kā pieaugušie. Man bija liels gandarījums un azarts runāt un izteikt savu viedokli, klausīties citus. Un, neskatoties uz to, ka mēs bijām 43 dalībnieki, bija interesanti klausīties pilnīgi visus, jo katrs viens otru respektēja, cienīja katru viedokli, tādējādi valdīja ļoti brīva atmosfēra. (Maksims)

Piedalījos diskusijā par tēmu “Vai būtu jāuzņem bēgļi no citām valstīm?”. Es uzzināju vairāku cilvēku viedokļus un uzskatus par bēgļu tēmu, kā arī bija iespēja izteikt savas domas par šo tēmu. Šī diskusija man šķita lietderīga un pamācoša, jo šī tēma vēl joprojām ir aktuāla. Tā notika mierīgā un nesaspringtā gaisotnē. Tā bija vērtīga pieredze, ko guvu, piedaloties tādā diskusijā.(Amanda)

Man šī diskusija bija vērtīga. Dzirdēju spēcīgus argumentus katrai problēmas pusei. Nonākot saskarsmē ar cilvēkiem, kurus vieno zināšanas par aktuālo tēmu, sapratu ka esmu ar grupu, kuras viedoklis ir vērtīgs. Redzēt citus, kuri nebaidās pateikt savu viedokli, iedrošināja arī mani neslēpt, bet izskaidrot to. Tagad, kad esmu piedalījusies šāda veida diskusijā, nākotnē es zināšu, kas veido veiksmīgu viedokļu apmaiņu - tieši cieņa pret citu domām un uzklausīšana.”(Henriete)

Projekta “Starptautiskās sadarbības uzlabošana starp Latvijas un ASV kopienām, izmantojot tiešsaistes diskusijas” dalībnieki.