Klausīšanās uzdevumi ir svarīgi valodas apguves procesā. 4.klase bibliotēkā klausījās  tekstu par četrām pelēm, viena no tām bija nozagusi no ledusskapja sieru. Skolēniem pēc dzirdētā vajadzēja izkrāsot peles, viņu izskatu, apģērbu. Arī secināt, kura bija tā, kas nozaga sieru, atbildi pamatojot. Skolēni darbu pildīja ar interesi.

16439567760701643956776078

Dalies: