Šajā mācību gadā pirmo reizi pēc Skolas vecāku padomes iniciatīvas 21. decembrī Maltas vidusskolā notika Ziemassvētku tirdziņš, kurā bija 108 dalībnieki.

Iepirkās skolēni no 1. līdz 12. klases, skolotāji, skolas darbinieki, vecāki un paši dalībnieki.

Skolēni piedāvāja dažādus pašgatavotus gardumus un rokdarbus: siltus cepumus, vafeles, kēksus, suvenīrus, Ziemassvētku kartiņas, dekorus, spēļmantiņas, sveces un citas lietas, kas noderēja pašiem vai bija maza, bet sirsnīga dāvana tuvajiem.

Ziemassvētku tirdziņš skolā bija ne tikai jautrs un aizraujošs pasākums, bet arī lielisks veids, kā mācīt skolēniem uzņēmējdarbības un radošuma prasmes.

Svētku tirdziņš nebūtu bijis tik veiksmīgs bez vecāku atbalsta un līdzdalības, kuri piedalījās gan savu bērnu produkcijas organizēšanā, gan bija kā apmeklētāji.

Paldies par iesaisti un bērnu atbalstīšanu. Paldies visiem, kas veicināja šī brīnišķīgā pasākuma veiksmīgo norisi, radot dzīvīgu un sirsnīgu Ziemassvētku atmosfēru.

Olga Lavrenova un Olga Koļesnika, sociālo zinību skolotājas

Dalies: