erasmus

Projektu "Change must go on" (Pārmaiņām jāturpina notikt)  finansē ES programma Erasmus+: Jaunatne darbībā. Tā mērķis ir pilnveidot jaunatnes darbinieku kompetences strādāt ar globālās izglītības tēmām, izmantojot neformālās izglītības pieeju un dažādas interaktīvas mācību metodes.

Šajā projektā piedalās jaunatnes darbinieki, NVO pārstāvji, skolotāji, aktīvisti no 8 dažādām valstīm: Ukrainas, Armēnijas, Gruzijas, Moldovas, Bulgārijas, Rumānijas, Spānijas un Latvijas.

 

No 10. - 18. septembrim Rēzeknes pusē, viesu namā "Ezerkrasti" norisinājās pirmais projekta posms - starptautisks mācību seminārs, kurā 27 jaunatnes darbinieki no 8 valstīm diskutēja par dažādiem viņu kopienām aktuāliem globālās izglītības jautājumiem - klimata pārmaiņas, vides piesārņojums, starpkultūru jautājumi, globālo un lokālo procesu mijiedarbība. Lai šīs tēmas vieglā un uztveramā veidā paskaidrotu jauniešiem un bērniem vietējās kopienās, projekta dalībnieki apguva 3 interaktīvas mācību metodes - stāstniecība, sajūtu labirinta teātris un foto stāstu veidošana. Mācību semināra sestajā dienā - 16. septembrī, visi semināra dalībnieki devās uz Maltu, kur globālos stāstus stāstīja Maltas kopienai, izmantojot augstāk minētās metodes. Tika rīkotas akivitātes Maltas vidusskolā un Bērnu un jauniešu centrā. Maltas vidusskolā 3. un 10. klases skolēni piedalījās stāstniecības nodarbībās - klausījās stāstus, veidoja savus stāstus, bērni šuva un līmēja lelles, savukārt vecākie skolēni diskutēja par dažādiem lokāliem un globāliem procesiem un to nozīmi.
Bērnu un jauniešu centrā tika izvietota projekta dalībnieku veidotā foto izstāde "Reaching the Dream" (Sasniedzot sapni), kurā ir apskatāmas bildes, kuras dalībnieki uzņēma Rēzeknē, pievēršot uzmantību dažādiem kopienai raksturīgiem elementiem un sasaitot tos ar globāliem procesiem. Visas dienas garumā jauniešiem bija iespēja Bērnu un jaunieši centrā piedzīvot sajūtu labirinta teātri - izdzīvot sociālās iekļaušanas stāstu caur savām sajūtām. 
Projekta turpinājumā visi projekta dalībnieki savās valstīs organizēs nodarbības, kurās diskutēs par globālās izglītības tēmām, izmantojot interaktīvās mācību metodes. Projekta noslēgumā dalībnieki tiksies Rumānijā, lai izvērtētu projekta laikā paveikto.
 

Rūta Kronberga

Association "Humana People to People in Latvia"

hpplatvia.com

Fotogalerija

 
14372410 1101865416558690 903466268818503808 o   
 
IMG 3714
 
 
IMG 3721
 
 
IMG 3732
IMG 3724
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMG 3733
 
 
 
 
 
 
Dalies: