Projekta mājaslapa -

http://arcs.ro/nonformal/

 

"Neformāla un formāla partnerība pieaugušo izglītībā" labās prakses apkopojums latviešu valodā - skatīt