15.novembrī, Latvijas Republikas dzimšanas dienas priekšvakarā,  Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas valodu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas, sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji un jomu vadītāji sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada vispārizglītojošajām skolām organizēja Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada publiskās runas konkursu “Es esmu Latvija”.

Konkursa uzdevumi:

  1. Rosināt izglītojamo un skolotāju interesi, izpratni un motivētu pārliecību par dzimtās valodas nozīmi saskarsmē.
  2. Stiprināt izglītojamo valstisko apziņu un līdzdalību demokrātijas procesos.
  3. Kopt izglītojamo komunikatīvo prasmi, demonstrējot un pilnveidojot publiskās runas iemaņas.

Skolēniem bija jāuzstājas ar pašu veidotu runu, kas atbilst devīzei “Es esmu Latvija”.

Konkursa žūrija:
Daira Lāce, Latgales vēstniecības "Gors" pasākumu producente;
Ligija Purinaša, literāte, literatūrkritiķe, publiciste, žurnāliste;
Renāte Vancāne, Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma nodaļas vadītāja.

Maltas vidusskolu šajā konkursā pārstāvēja 11.2/3. klases skolniece Jeļizaveta Gusareva un 11.1. klases skolēns Emīls Černiševs, kuri saņēma diplomus par 2.pakāpi.  Emīla domas par šo konkursu: “Ļoti noderīga pieredze uzstāšanās un runas prasmju attīstīšanai.” Jeļizaveta uzskata: “Jauna pieredze noteikti vērtīga un liecina, ka ir kur augt.”

Liels paldies Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijai par konkursa organizēšanu un novadīšanu!

Vēlos pateikt arī lielu paldies Maltas vidusskolas jauniešiem par uzdrošināšanos piedalīties un par atsaucību, kā arī novēlēt panākumus turpmākajos konkursos.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inese Greiža

Dalies: