18. oktobrī Maltas vidusskolas dabaszinību un matemātikas pulciņa "Pētu, domāju, radu" skolēni devās apmeklēt Rāznas Nacionālā parka ievērojamākos objektus. Daži no pulciņa dalībniekiem ir arī Rāznas Nacionālā parka jaunie rendžeri.

Skolēni apmeklēja Mākoņkalnu, Jaunstašuļu akmeņu taku un ieguva zināšanas par dižakmeņiem. Rāznas Nacionālā parka dabas centrā, kas atrodas Lipuškos, skolēni piedalījās vides izziņas aktivitātēs. Guva priekšstatu par Rāznas ezera ūdens iemītniekiem. Skolēniem ļoti patika spēle par lašu nārstu.

Pēc dabas centra apmeklējuma nākamais dabas objekts uz kuru skolēni devās bija Lielais Liepu kalns (289,3 m.v.j.l.).  Lielais Liepu kalns ir Latgales augstākā un Latvijā trešā augstākā virsotne. Līdz virsotnei skolēniem bija jēmēro 830 metrus gara dabas taka.  Skolēniem bija iespēja uzkāpt Lielā Liepu kalna skatu tornī. Skatu tornī dažādā augstumā ir 9 skatu platformas, līdz ar to katrs skolēna varēja  uzkāpt tik augstu, cik vēlējās. No skatu torņa pavērās brīnišķīgs skats uz apkārtējām dabas ainavām.

Šī dabā pavadītā diena deva skolēniem iespēju iepazīt tuvākās apkārtnes dabas ainavas, uzzināt par dabas rekordistiem, kā arī būt saliedētiem, draudzīgiem un izpalīdzīgiem.

Paldies Rāznas Nacionālā parka Dabas izglītības speciālistei Dianai Seleckai par organizētu mācību ekskursiju.

Paldies skolas direktorei Vinerai Dimperei par atbalstu un Maltas pagasta pārvaldei par nodrošināto transportu.

Sagatavoja: Jolanta Kotebo, Ksenija Orlova

Dalies: