Jau vairākus gadus pēc kārtas divas reizes gadā kādā no Rēzeknes novada skolām notiek Rēzeknes novada pedagogu metodiskā diena. Šogad rudens brīvdienās Maltas vidusskolas kolektīvam pienāca kārta uzņemt novada pedagogus savā skolā  un dalīties pieredzē. Pasākums bija kupli apmeklēts. Tajā piedalījās vairāk kā 180 pedagogi no visām novada skolām.

Rīta cēlienā Maltas vidusskolas direktore Vinera Dimpere iepazīstināja ar aktualitātēm Maltas vidusskolas dzīvē. Pēc lekcijas par "Efektīva komandas darba veidošanas principiem kolektīvā" visu skolu komandām bija iespēja izmēģināt dažādas "ledus laušanas" spēles, tādējādi sekmējot komandas gara veidošanu. Šī aktivitāte deva iespēju novada pedagogiem tuvāk iepazīties arī ar Maltas vidusskolu.

Pēcpusdienā ar savu pieredzi dalījās Maltas vidusskolas pedagogi. Pieredzes apmaiņa notika 9 dažādās sekcijās:

  • Sākumskolas sekcija -  "Mācāmies un atpūšamies ar prieku!"
  • Svešvalodu sekcija - "Starpdisciplinārais aspekts svešvalodu apguvē"
  • Latviešu valodas sekcija - "Valoda kā spēle"
  • Sociālo zinību sekcija - "Pētnieciskās darbības prasmes mācīšana ilgtermiņā sociālo zinību priekšmetos"
  • Matemātikas sekcija - "Zināšanu konstruēšana un atgriezeniskās saites dziļums matemātikas stundās"
  • Dabaszinību sekcija - "Ledusskapja saturs kā eksperimentu avots dabaszinībās"
  • Direktoru vietnieki - "Ceļā uz kompetencēs balstītu mācību procesu"
  • Direktori  - "Vai direktoram jādalās pieredzē?"

Dienas nobeigumā viesi no citām novada skolām sniedza atgriezenisko saiti par sekcijās dzirdēto un redzēto. Prieks, ka Maltas vidusskolas pedagogu sagatavotie materiāli tika pozitīvi novērtēti!

Paldies priekšmetu metodiskajām komisijām par ieguldīto darbu metodiskās dienas norišu sagatavošanā!

Maltas vidusskolas direktora vietniece S.Štekele

Dalies: