Vienīgais, ko mēs pa īstam varam iedot otram, ir mūsu dzīves pieredze.

/Juris Rubenis/

 

Šī gada 24. oktobrī - skolēnu brīvdienu laikā - Maltas vidusskolā notika sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs.

Skolā ciemojās 40 pedagogi no Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēm.

 

Viesus sagaidīja 2 bitītes(sākumskolas skolotājas), kuras simbolizēja čaklumu, strādīgumu, pozitīvo enerģiju, rūpes par tuvāko. Šīs bitītes var salīdzināt ar mums - sākumskolas skolotājām, kuras ik dienu čakli strādā.

Seminārs norisinājās draudzīgā atmosfērā.

Lielu interesi izraisīja prezentācijas par skolu un skolas darbu. Direktores vietnieces audzināšanas darbā A. Purviņa un L. Kļaviņa -Lozda sniedza ieskatu par skolas darbības virzieniem un ārpusstundu darba aktivitātēm.

Ciemiņi tika iepazīstināti ar skolu, ar plašo sporta zāli, bibliotēku, rotkaļu studiju ,,Dzeļi”.

Viesus laipni uzņēma mācību priekšmetu skolotāji, tika apskatīta globālās izglītības bērnu radošo darbu izstāde, vizuālās un lietišķās mākslas darbu izstāde.

Aktīva un pozitīva gaisotne valdīja sākumskolas klašu kabinetos, kad skolotājas dalījās savā pieredzē.

Pateicības vārdi, pozitīva gaisotne bija labs enerģijas lādiņš jaunajam darba cēlienam.

Ceru, ka šajā dienā mūsu viesi varēja smelties daudz jaunu ideju darbam.

Gribētos, lai šādi semināri notiktu arī turpmāk, jo, tikai ieinteresēti un pozitīvi sadarbojoties, mēs varam sagatavot dzīvei mūsu skolēnus.

 

>FOTOGALERIJA<

Maltas vidusskolas sākumskolas skolotāju MK vadītāja

Nadežda Tarakanova

Dalies: